Sander Tideman

BiografieSander Tideman 4

Sander Tideman is een economisch jurist die zich na een loopbaan in het internationale bankwezen toelegt op het ontwikkelen van duurzame economische / business modellen door middel van leiderschapsontwikkeling. Hij laat zich in zijn werk beïnvloeden door filosofie en de praktijk van het boeddhisme, dat hij sinds dertig jaar bestudeert, onder meer onder leraren zoals de Dalai Lama. Sander organiseerde ook de laatste drie bezoeken van de Dalai Lama aan Nederland, waarbij hij dialogen tussen de Dalai Lama en economen en zakenmensen faciliteerde. Dit is vastgelegd in het boek ‘Compassion or Competition’ (uitgegeven bij Asoka 2014). Ook is hij auteur van Mind over Matter, waarin vanuit boeddhistische beginselen naar de economische crises wordt gekeken.

Korte inhoudsbeschrijving workshop

‘Relatie’ als economisch principe

De inhoud speelt zich af op drie niveaus: het macro-economisch systeem, de organisatie (het bedrijf) en het individu (werknemer/ondernemer). Op elk niveau wordt in de moderne tijd gewerkt vanuit bepaalde uitgangspunten (wereld- en mensbeelden), die samen te vatten zijn als de transactie-economie. Het boeddhisme zet hier andere uitgangspunten tegenover, die in economisch zin zouden kunnen worden betiteld als de relatie-economie. Sander betoogt dat de huidige economische crisis alleen opgelost kan worden als we ons van het transactie-denken naar het relatie-denken kunnen ontwikkelen. Boeddhisme fungeert hier als grote inspiratiebron, maar ook moderne wetenschappelijke stromingen (waaronder de neurowetenschappen en de moderne psychologie) bieden vele aanknopingspunten. We zullen op elk van de drie niveaus (systeem-organisatie-zelf) onderzoeken hoe deze verschuiving van transactie naar relatie kan plaatsvinden, zodat we in ons economisch handelen actief kunnen bijdragen aan een nieuw en meer duurzaam economisch bestel.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblr