nn
Boeddhisme & Psychologie
een pagina gewijd aan de raakvlakken tussen boeddhisme, psychologie en filosofie

Inhoud:

- inleidende artikelen:

-- Boeddhistische psychologie (leestijd ca 7 minuten) versie 3 juni 2021.

-- Philosophy of mind (leestijd ca 6 minuten) versie 6 juni 2021.

-- Modellen en metaforen (leestijd ca 7 minuten) versie 9 augustus 2021.

Uit het archief:

-- Zorgen over het boeddhisme - artikel in Boeddhistisch Dagblad (2013). (leestijd ca 5 minuten)

-- Boeddhisme en psychologie - artikel in Boeddhistisch Dagblad (2015). (leestijd ca 10 minuten)

-- Psychotherapie en vajrayana boeddhisme - artikel in Boeddhistisch Dagblad (2019). (leestijd ca 10 minuten)- artikelen die dieper op de materie of specifieke onderwerpen in gaan:

-- Over Mindfulness:

"Mindfulness" is een vertaling van sati (Pali) of smrti (Sanskriet) dat te maken heeft met 'herinnering'. Om goed te begrijpen waardoor mindfulness effectief is is het van belang om te begrijpen welke mentale functies een rol spelen. Wat trainen we als we met 'mindfulness' bezig zijn?: binnenkort beschikbaar.
-- Over persoonlijke identiteit:
In zijn boek "Reasons and Persons" doet Derek Parfit de claim dat Boeddha het eens zou zijn met zijn reductionistische perspectief op personen. Dat klopt in de zin dat het bestaan van een 'persoon' geen zelfstandig verschijnsel is maar bestaat op grond van andere aspecten (de vijf skandha's). Toch schrikken wij soms terug van 'reductionisme' omdat we dat vooral associëren met monistisch materialistisch reductionisme, en dat is het boeddhistisch mens- en wereldbeeld niet.
Robert Keurntjes schreef hier een reflectie op.
(alleen pdf) Robert Keurntjes (2012). Als Parfit Boeddha serieus had genomen... Persoonlijke identiteit als 'hanging reality'.
Robert Keurntjes