nn
Boeddhisme & Psychologie
een pagina gewijd aan de raakvlakken tussen boeddhisme, psychologie en filosofie

Deze domeinnaam is in 2014 aangevraagd voor een conferentie over Boeddhisme en Psychologie, georganiseerd door Tarab Instituut Nederland en de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme.

Tarab Instituut Nederland is een afdeling van Tarab Institute International dat opgericht is door Tarab Tulku en Lene Handberg. Het instituut verzorgt een opleiding- en trainingsprogramma in boeddhistische filosofie en psychologie. Tarab Tulku was een hoogopgeleide Tibetaan die zich onder meer bezig hield met de vraag wat universeel geldig is van wat er in boeddhisme onderwezen wordt. Naast een hedendaagse presentatie van het gedachtegoed ontwikkelde hij samen met Lene Handberg een methode die toepasbaar is in therapie en voor algemeen menselijk welbevinden.

De Stichting Psychotherapie en Boeddhisme is in de jaren 90 opgericht door prof.dr. Ria Kloppenborg om aandacht te genereren voor Oosterse denkwijzen en methodieken (in het bijzonder boeddhisme) voor de psychotherapie. Die aandacht is er gekomen. De stichting is momenteel niet meer actief met het organiseren van studiedagen, maar werkt aan een bundel met artikelen om terug te kijken en vooruit.

De conferentie ligt al enige tijd achter ons en het is tijd voor een nieuwe invulling vanuit dezelfde interesse die tot de conferentie 'Boeddhisme en Psychologie' heeft geleid.
Deze site is een initiatief van Robert Keurntjes en vooralsnog een eenmansactie.

Robert Keurntjes Robert Keurntjes:

Ik ben filosoof en heb mijn studie afgerond met een boeddhistische reflectie op het reductionistische mensbeeld van Derek Parfit (pdf): "Als Parfit Boeddha serieus had genomen... Persoonlijke identiteit als 'hanging reality'

Naast mijn studie aan de Radboud Universiteit - die ik in 1992 begon en met tussenposes in 2012 afgerond heb - heb ik mij door de jaren ook verdiept in boeddhistische filosofie en psychologie door zelfstudie, bij Jewel Heart en vooral door mijn studie bij Tarab Tulku.
Ook al heb ik mij in mijn denken over werkelijkheid en de menselijke geest (het mentale) laten beïnvloeden door boeddhistische filosofen, beschouw ik mezelf niet als boeddhist.
Als filosoof combineer ik boeddhistische filosofie met Westerse filosofie in relatie tot hedendaagse vraagstukken.
Ik ben medeoprichter van Tarab Instituut Nederland, waar ik enige jaren voorzitter was, bestuurslid van de Stichting Psychotherapie en Boeddhisme en van de Vereniging voor Filosofische Praktijk.
Ik geef lezingen en cursussen aan HOVO en Volksuniversiteit. Ik werk als gesprekspartner en als onafhankelijk onderzoeker.
Samen met prof.dr. Ilse Bulhof schreef ik het boek "Uitzonderlijke Goedheid. Een filosofische ontmoeting tussen Oost en West".

Voor meer over mijn werk als filosoof zie mijn website: robertkeurntjes.nl

Voor contact mail naar mail@robertkeurntjes.nl
Of bel of app: 0613776196

Robert Keurntjes